profile

< terug

Berend Coolsma
Telefoon: 06 420 36 772
Email: info@computer-wizard.nl
Website: http://www.computer-wizard.nl
Kamer van Koophandel: 02083936

Algemene voorwaarden:
Op alle diensten, aanbiedingen en overeenkomsten zijn de algemene voorwaarden van FENIT,
gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Den Haag op 3 juni 2003
onder nummer 60/2003, van toepassing. Een exemplaar zend ik u desgewenst kosteloos toe.

Privacy verklaring:
>hier< (pdf)